Rruget e qytetit

Emrat e Rrugëve

1. “15 qershori 99” prej udhëkryqit të Prishtinës deri te shkolla “S. Hallaqi”
2. “Adem Jashari” prej Xhamisë së Madhe deri te Xhamia e Medresesë
3. “Bulevardi i Pavarësisë” prej Xhamisë së Madhe deri te St. i autobusëve
4. “Abdullah Tahiri” prej Xhamisë së Madhe deri te rruga e Malishevës
5. “Medllin Ollbrajt” prej udhëkryqit para Teatrit deri te udhëkryqi për Prishtinë
6. “Esat Berisha” prej rrugës “Xhemë Topalla” deri te Kombinati i Tekstilit
7. “Lidhja e Prizrenit” prej udhëkryqit në “Iliria” deri te ish-tregu i kafshëve
8. “Idriz Seferi” prej St. të autobusëve në drejtim të Ferizajt, deri te Qarkorja
9. “Marie Shllaku” prej rrugës së Malishevës deri te Qarkorja
10. “Nëna Tereze” prej udhëkryqit në drejtim të Prishtinës deri te Qarkorja
11. “Pajazit Ahmeti” prej udhëkryqit të Prishtinës deri te Qarkorja (Livoç i E)
12. “Halim Orana” prej Shkollës së Lartë deri te rruga e Koretishtës
13. “NATO 99” qarkorja prej rrugës së Prishtinës, deri te Morava e Binçës
14. “Metush Krasniqi” qarkorja prej rrugës së Koretishtës deri te IBGJ
15. “Ramiz Cërnica” prej rr. për Livoç të Ep. deri te rruga për Ferizaj
16. “Xheladin Kurbaliu” prej ish-tregut të kafshëve në drejtim të Velekincës
17. “28 Nëntori” qarkorja prej rr. së Prishtinës deri te rr. për Livoç të Epërm
18. “Mulla Idrizi” prej qendres deri te udhëkryqi në Zabel
19. “Sadullah Brestovci” prej objektit të ish-KK deri te Xhamia e Balecit
20. “Rexhep Dajkovci” prej rr. “Sadullah Brestovci’’ deri afër PTK
21. “Haki Myderizi” prej postës së vogël në drejtim të shkollës “S. Hallaqi”.
22. “Isuf Kiki” rruga përballë Shkollës Teknike, në anën e djathtë
23. “Beqir Musliu” rruga nga “15 Qershori 99” në anën e majtë afër lumit
24. “Avdullah Presheva” prej Medresesë, deri te rruga në drejtim të shk. “R. Elmazi”
25. “Muharrem Ibrahimi” prej rr. ,,15 Qershori 99’’, në drejtim të Dardanisë
26. “Qamil Bala” nga fundi i rrugës “A. Presheva” deri te shkolla “Rexhep Elmazi’’
27. “Reshat Ymeri” ish ,,7 Korriku’’, duke përfshirë edhe anën e djathtë deri te lumi.
28. “Ahmet Gashi” vazhdimi i rr. “Reshat Ymeri” deri te rr. “A. Presheva” ana e majtë
29. “Shaban dhe Sami Ukshini” rruga prapa Arkivit, lidhet me rr. “Medllin Ollbrajt”
30. “Vëllezërit Baftiu” rruga prej Xhamisë së Balecit deri te rr. “15 Qershori”
31. “Vëllezërit Hyseni” rruga e fundit në ,,Dardania II’’
32. “Vëllezërit Frashëri” rruga prej furrës në “A. P.”
33. ,,Fatmir Ibishi” nga rruga “Vëllezërit Frashëri’’ deri te “Metush Krasniqi”.
34. “Agim Rashiti” vazhdimi i rrugës “A. P.”, deri te qarkorja (M. Krasniqi)
35. “Haqif Tetova” prej udhëkryqit të rr. “A. Jashari” deri te rruga “15 Qershori 99”
36. “7 Shtatori” rruga prej Arkivit deri rrëzë Kodrës së Dëshmorëve
37. “Afrim Gagica” rruga prej “7 Shtatorit” deri te rruga “Medllin Ollbrajt”
38. “Naser Azemi” prej rrugës “Afrim Gagica” deri te ,,Kodra e Dëshmorëve’’
39. “Gjon Sereqi” prej rrugës “Esat Berisha” deri te rruga “Idriz Seferi’’
40. “Isa Boletini” rruga prej Stacionit të Autobusëve deri te Varrezat
41. “Skifter Arifi” prej Varrezave deri në rrugën “Lidhja e Prizrenit”
42. “Evlia Çelebia” prej rr. “R. Ymerit” deri te “Avdullah Presheva”
43. “Isa Kastrati” prej rrugës “A. Jashari” deri te “Elvia Qelebia”
44. “Fadil Jakupi” rruga prej “Pajazit Ahmeti” deri te “Ramiz Cërnica”
45. “Elez Agushi” prej rr. ,,I. Boletini’’ afër st. të autobusëve deri te “Esat Berisha”
46. “Ibrahim Uruqi” prej rr. ,,15 Qershori’’ deri te ,,Nëna Tereze’’ para tunelit
47. “Kadri Halimi” rruga V në “Dardania II” e cila përfshin rrugët deri në “Halim Orana”
48. “Limon Staneci” rruga e parafundit në “Dardania II”, deri te “Halim Orana”
49. “Alban Ajeti” nga rruga “Haki Efendia” deri në rrugën “Halim Orana”
50. “Fatos Limani” prej “Haki Efendisë” deri te rr. “Halim Orana”
51. “Bahtir Jahiri” rruga prej ,,Pajazit Ahmeti’’ deri te rr. “Ramiz Cërnica”
52. “Ibrahim Pacolli” lidhet me rrugët te Fakulteti i Edukimit
53. “Mehmet Akif Ersoy” rruga para TMK-së, prapa postës kryesore
54. “Bajram Llovca” fillon prej fundit të rr. “M. Idrizi” deri te Tregu i kafshëve
55. “Enver Miftari” – nga pompa e benzinës e cila lidhet me rrugën qarkore
56. “Hasan Remniku” rruga prej “R. Cërnica’’ deri te lumi i Livoçit
57. “Malësia” paralel me rrugën “R. Cërrnica” nga fillimi i rrugës “I. Seferi”
58. “Xhinollët” rruga nga udhëkryqi i tregut, lidhet me rr. “A. Tahiri’’
59. “Xhevat Ajvazi” nga rr. “E. Berisha” deri në përfundim të banesave
60. “Urim Mehmeti” fillon nga rr. “E. Berisha” paralel me rr. “Xh. Ajvazi” deri në fund
61. “Dimitrije Tucoviq” rruga prej “S. Brestovcit” deri te “Medllin Ollbrajt”
62. “Halil Alidema” rruga prej qezmës së Balecit deri te “Medllin Ollbrajt’’
63. “Ismajl Ismajli” prej ambulancës në “Dardani” deri te “M. Ollbrajt”
64. “Nikolla Teslla” prej rrugës “Afrim Gagica” deri te “Naser Azemi”
65. “Ibrahim Popoci” nga rr. “7 Shtatori” deri te “Naser Azemi”
66. “Nazmi Hoxha” prej rr. “7 Shtatori”
67. “Haxhi Salihu” prej rr. “Naser Azemi” deri te “Fadil Jakupi”
68. “Muharrem Aliu” prej rr. “Haki Efendia” deri te “Halim Orana”
69. “Ali Hadri” nga rruga “Haqif Tetova”deri te “Halim Orana”
70. “Dalip Dalipi” fillon prej rr. “Xhon Sereqi”
71. “Hamdi Berisha” prej rr. “Isa Boletini” deri te “Dalip Dalipi”
72. “Pjetër Bogdani” prej rrugës “Haki Efendia” deri te “Halim Orana”
73. “Mustafë Koka” nga rr. “L. e Prizrenit” në drejtim të Kazermës së TMK-së
74. “Motrat Qiriazi” nga rr. “Pajazit Ahmeti” deri te “Nëna Terezë”
75. “Fuad Dibra” nga rr. “Nëna Tereze” pas tunelit
76. “Murat Kryeziu” nga rr. “I. Seferi” mbi spital deri te “V. e Dëshmorëve”
77. “Ramadan Zeka” nga rr. “Malësia”në të djathtë
78. “Gazmend Zajmi” nga rr. “Skifter Arifi”, përfundon me Lagjen e Re
79. “Vehbi Ibrahimi” nga rr. “Mulla Idrizi” në drejtim të rr. “Bajram Lloca”
80. “Lekë Dukagjini” nga rr. “Fatmir Ibishi”deri te “Qamil Bala”
81. “Fehmi Agani” prej rr. ,,Halim Orana’’ deri te ,,Metush Krasniqi’’
82. “Ali Huruglica” prej rr. ,,Vëllezërit Frashëri’’ deri te ,,Fatmir Ibishi’’
83. “Zejnullah Halili” prej rr. ,,Skifter Arifi’’ në të djathtë
84. “Hoxhë Lipovica” prej rr. ,,Xh. Kurbaliu’’ në të djathtë
85. “Kumanovës” ish-rruga e Kumanovës
86. “Rizah Poliçka” prej rr. “Malësia”
87. “Hamdi Pograxha” nga rr. ,,Nëna Terezë’’, ana e djathtë
88. “Hysen Zhuja” prej rr. ,,Malësia’’ në të djathtë
89. “Shadërvani” rrethi përpara argjentarëve
90. “Mbretëresha Teutë“ prej rr. ,,Lekë Dukagjini’’ kah shkolla ,,R. Elmazi’’
91. “Muhaxherët” vazhdimi i rr. “15 qershori 99” prej rrugës ,,Haki Efendia’’
92. “Niketë Dardani” prej rr. ,,Hasan Remniku’’ në drejtim të rr. ,, 7 Shtatori’’
93. “Murat Bresalci” prej rrugës “Fadil Jakupi’’ deri te rruga ,,Salih Çeku’’
94. “Hamdi Kurteshi” rruga nga Kampi “Montith” deri te ura
95. “Vëllezërit Maliqi” prej Urës deri te çezmja
96. “Vëllezërit Xhakli” prej rrugës Qarkore në drejtim të Livoçit të Epërm
97. “Sadik Sadiku” rruga para ëmbëltorës ,,Skëndërbeu’’
98. “Muharrem Gashi” prej rr. ,,I. Seferi’’ në drejtim të varrezave
99. “Ahmet Malisheva” prej rr. ,,Mulla Idrizi’’ përtej Radiatorëve në drejtim të Tekstilit
100. “Salih Çeku” nga rr. “Pajazit Ahmeti” paralel me rrugën “Nëna Terezë”
101. “Mic Sokoli” nga rr. “P. Ahmeti” në drejtim të rrugës “Nëna Terezë”
102. “Mark Gashi” prej rr. “7 Shtatori” në drejtim të rr. “M. Ollbrajt”
103. “Mehmetali Behluli” prej rr. “Lidhja e Prizerenit” majtas mbi Tekstil
104. ”Elena Gjika” nga rr. “Mustafë Koka” degëzimi i parë në të djathtë
105. “Komandant Drini” prej rr. “7 Shtatori” ndërmjet rr. “A. Gagica”e “M. Gashi”
106. “Xhemajl Mustafa” nga “Bulevardi i Pavarësisë”
107. “Bedri Pejani” prej rr. “Xheladin Kurbaliu” deri në rr. “Elena Gjika”
108. “Enver Hadri” prej rr. “Xh. Kurbaliu” në drejtim të rr. “Elena Gjika”
109. “Martirët e Gjilanit” vazhdimi i rr. “Mulla Idrizi”
110. “Edit Durham” nga rr. “Xh. Kurbaliu” në drejtim të rrugës “Elena Gjika”
111. “Ibrahim Temo” paralel me rr. “Edit Durham”
112. “Shaip Mustafa” paralel me rrugën “Ibrahim Temo”
113. “Perandori Justinian” nga rr. “Qamil Bala”deri te rr. “Fatmir Ibishi”
114. “Sylë Zarbinca” nga rr. “Reshat Ymeri”deri te rr. ”Avdullah Presheva”
115. “Gjon Buzuku” prej rrugës “Fatmir Ibishi” deri te rruga “Qamil Bala”
116. “Dervish Cara” nga rr. “Vëllezërit Frashëri” deri te “Mbretëresha Teutë”
117. “Hysen Terpeza” nga rr. “Xheladin Kurbaliu” ana e djathtë
118. “Xhemë Topalla” rruga prapa Burgut në drejtim të Lumit
119. “Shefki Bunjaku” në drejtim të rr. “M. Ibrahimi”, fillon nga rr. “H. Efendia”
120. “Arben Ramadani” nga rr. “L. e Prizrenit” përballë rr. “Mehmetali Behluli”
121. “Shefik Miftari” nga rr. “Fadil Jakupi”majtas deri te rr. “Naser Azemi”
122. “Besim Mazreku” prej rr. “F. Jakupi” mbi vetëshërbimin ,,Pireva’’
123. “Hysni Xhemajli” përballë rr. “P. Ahmeti”, djathtas rr. “Motrat Qiriazi”
124. “Millan Shufllaj” mbi rr. “Ismajl Ismajli” deri te rr. “Vëllezërit Baftiu”
125. “Vëllezërit Llozana” nga rr. “A. Rashiti”përballë me rr. “Xhon Buzuku”
126. “Hasan Tasini” prej rr. “Vëllezërit Frashëri”deri te rr. “Fatmir Ibishi”
127. “Vëllezërit Gërvalla” nga rr. ,,Ibrahim Pacolli”, deri te rr. “H. Orana”
128. “Nazim Budrika” nga rruga “Malësia” në drejtim të Livoçit të Poshtëm
129. “Ali Pash Tepelena” rr. prej Qezmës (Arberia)
130. “Kastriot Arifi” nga rr. “Nëna Terezë”, prapa tunelit, majtas
131. “Maliq Sahiti” nga rr. “Motrat Qiriazi”majtas deri te rr. “Naser Azemi”
132. “Ramadan Salihu” prej rr. “A. Jashari” paralel me rr. “Rexhep Dajkoci”
133. “Lot Vaka” nga rr. “H. Remniku”, djathtas në drejtim të K. së Dëshmorëve
134. “Rukije Haliti” prej rr. “M. Krasniqi” deri në afërsi të rr. “Fatmir Ibishi”
135. “Nijazi Osmani” prej rr. “P. Ahmeti”, majtas lidhet me rr. “Bahtir Jahiri”
136. “Shyt Mareci” prej rr. “Fatmir Ibishi”, majtas te Lagjja “Banja”
137. “Xhemajl Ymeri” prej rr. “Gazmend Zajmi’’, majtas deri në fund
138. “Arben Isufi” prej rr. “I. Seferi” deri te fillimi i rrugës qarkore
139. “Anton Çetta” prej rr. “M. Ollbrajt” djathtas mbi rrugën “V. Ukshini”
140. “Svetozar Markoviq” rruga te Kisha
141. “Gursel dhe Bajram Sylejmani” nga rr. “E. Gjika”, ana e majtë
142. “Bejnaze Kacabaqi” nga rr. “A. Jashari”para rr. “I. Kiki” në të djathtë
143. “Zijah Shemsiu” në vazhdim të rr. “A. Jashari” fillon nga Medreseja
144. “Halim Aga” prej rr. “Marie Shllaku” përgjatë lumit të Satnishorit
145. “Rifat Berisha” nga rr. ,,P. Ahmeti’’ në të djathtë te Aeroporti
146. “Agush Haziri” shkurtohet rruga ,,Motrat Qiriazi’’ deri në kthesë
147. “Ahmetali Ajeti” prej rr. “L. e Prizrenit” deri para Xhamisë në lagjen “Arbëria”
148. “Makfire Deda” nga rr. ,,E. Berisha’’ deri te hyrja kryesore e Tekstilit
149. “Muharrem Kurteshi” prej rrugës ,,Vëllezërit Maliqi’’ në të majtë